Nisi Dominus (Ludwig Senfl)

Psalm 127 gaat over het welslagen van ondernemingen en dat van mensenlevens. Succesvol is een onderneming pas als de zegen van de Heer erop rust. De mensen kunnen zich nog zo inspannen, maar het haalt niets uit als de Heer er niet naar omkijkt. Ook een geslaagd leven is een gave van God. Kinderen krijgen, daar draait het om; en of je ze krijgt, heb je niet zelf in de hand.

Senfl is kennelijk op het hoogtepunt van zijn kunnen wanneer hij dit stuk schrijft, zo rijk en verrassend is het stemmenweefsel en zo afwisselend de tekstuitbeelding. Het 'brood der smarten' (panem doloris) schrijnt, de zaligspreking 'gelukkig de man' (beatus vir) danst en aan het eind rijst de stadspoort (porta) statig op. Het stuk is vijfstemmig; de tenorfluit speelt mee met de tenorzanger.

Nisi Dominus

Nisi Dominus aedificaverit domum,
in vanum laboraverunt, qui aedificant eam.
Nisi Dominus custodierit civitatem
frustra vigilat qui custodit eam.

Vanum est vobis ante lucem surgere.
Surgite postquam sederitis,
qui manducatis panem doloris.
Cum dederit dilectis suis somnum:

ecce haereditas Domini, filii:
merces, fructus ventris.

Sicut sagittae in manu potentis,
ita filii excussorum.

Beatus vir qui implevit desiderium suum ex ipsis:
non confundetur cum loquetur inimicis suis in porta

Psalm 127 (126)

Psalm 127

Zo de Heer het huis niet bouwt,
sloven de bouwlieden er zich tevergeefs voor af;
zo de Heer de stad niet bewaart,
waakt tevergeefs de wachter.

Tevergeefs dat gij vroeg opstaat,
laat opzit,
het zuur verworven brood eet;
evengoed geeft hij het zijn geliefde in den slaap.

Zie, zonen zijn een erfdeel van den Heer,
een beloning is de vrucht des schoots;

als pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen in de jeugd verwekt.

Gelukkig de man die met hen zijn koker gevuld heeft! Zij worden niet te schande, als zij met vijanden in de poort een woord spreken.