Naardense Marcuspassie

De Naardense Marcuspassie (2012) is een kleinschalige vertelling van het aloude lijdensverhaal door twee vocale solisten, kleinkoor en piano. De Nederlandstalige tekst uit de Naardense bijbelvertaling brengt de geschiedenis heel nabij. ‘Het duurt amper vijf kwartier en je maakt toch het hele passieverhaal door’ schreef een bezoeker vorig jaar.

De passie voegt zich in de traditie van Bach. Het muzikaal idioom klinkt heel vertrouwd, maar is toch origineel. Anders dan bij Bach wordt het verhaal verteld door een vrouw. Zij is zonder reserve op Jezus’ hand: wie aan hem komt, komt ook aan haar. Maar zij kan de loop van de geschiedenis niet keren en moet haar geliefde uiteindelijk ten grave dragen.

‘Gloedvol’ en ‘intiem’ oordeelden de kranten. ‘Puur’, ‘onopgesmukt’ en ‘indringend’ schreven bezoekers.

Alle uitvoeringen zijn vrij toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Kruiswegstatie van Sjef Hutschemakers

Kruiswegstatie van Sjef Hutschemakers. Zie de website van de Stichting Sjef Hutschemakers.

Heemstede
zondag 15 maart 15.00 uur
Oude Kerk Wilhelminaplein

Haarlem
zondag 29 maart 10.30 uur
Remonstrantse kerk Oranjekade 1

Bussum
vrijdag 3 april 20.00 uur
Remonstrantse kerk Koningslaan 2b