De werken

Het Allerzielenprogramma 2015 Alles wat er is' omvat drie werken.

Het afscheid (2014)
In Het afscheid op tekst van Ida Gerhardt droomt een vrouwenkoor over scheep gaan en afscheid nemen van het leven. De muziek herinnert in de verte aan Ierse volksliedjes.

Een zweem van postiljonmos (2015)
In het gelijknamige gedicht van de eerder dit jaar overleden dichter H.H. ter Balkt gaat het over geluksmomenten: breekbaar, gemakkelijk over het hoofd te zien, en toch 'alles wat er is'.

Ne cadant in obscurum (2013)
De titel van dit hedendaagse motet is ontleend aan de Latijnse Requiemmis en luidt 'Opdat zij niet in het duister vallen'. De tekst is een collage van passages over verlies en vertrouwen uit de Naardense bijbelvertaling, aangevuld met gedichten van Ida Gerhardt en Gerrit Achterberg.

Ook stilistisch is het werk een collage. Het voegt zich in de Duitse en Nederlandse koortradities, van Schütz via Bach tot Mendelssohn en van de oude Vlaamse polyfonisten tot onze tijdgenoot Daan Manneke. Aan het slot worden de namen gezongen van de doden die worden herdacht. Het publiek wordt uitgenodigd bij binnenkomst namen in te dienen.