'dat je nooit meer'

Er is een tijd geweest ‘dat geluk altijd maar’. Maar nu is de tijd gekomen ‘dat je nooit meer’.

Iedereen die een dierbare is verloren herkent het gevoel dat Remco Campert oproept in zijn gedicht Lamento.

Het programma 'dat je nooit meer' omvat twee uitvoeringen in het kader van Allerzielen. De optredens maken deel uit van seculiere plechtigheden waar bezoekers de gelegenheid krijgen hun gestorven dierbaren te gedenken.

Er gaat een nieuw koorwerk op tekst van Lamento in première. Bezoekers kunnen een kaarsje branden en de namen laten zingen van hun dierbaren als onderdeel van het motet Ne cadant in obscurum (‘Opdat zij niet in het duister vallen’). Verder is er gesproken woord en stilte.

'dat je nooit meer'